Telgra EL ab

TELGRA EL AB

Företaget är har sitt huvudkontor i Nynäshamn och sysselsätter förnärvarande ca 20 personer.Vår huvudsakliga inriktning är mot kunder inom industri och fastighetsektorn men våra serviceelektriker utför både små och stora projekt mot alla förekommande kunder.

 

Telgra EL ab
Skapad 2008 av ftech ab | www.ftech.se | info@ftech.se